Kom werken
in de sector
Zorg & Welzijn!

Woonbegeleider GGZ Doorn
Organisatie Kwintes
Regio Utrecht
Vakgebied(en) (Persoonlijke) begeleider
Specialisatie Geestelijke gezondheidszorg
Aantal uren per week 32
Reageren vóór 12-02-2023

Kwintes zoekt voor de locatie Sitiolaan in Doorn een enthousiaste woonbegeleider voor 32 uur per week om de afdeling Tijdelijk Verblijf te versterken.

Deze afdeling is gericht op twee verschillende groepen:  één groep is bedoeld voor mensen met een WLZ-indicatie en één groep is gericht op het vergroten van de zelfstandigheid van cliënten. We werken samen met de cliënten aan het aanleren en behouden van vaardigheden die hun zelfredzaamheid vergroten. Als woonbegeleider speel jij daarin een belangrijke rol.

Als woonbegeleider begeleid en ondersteun je cliënten aan de hand van individuele begeleidingsplannen. Deze worden door de cliënten samen met de persoonlijk begeleider opgesteld. In de functie van woonbegeleider ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van deze plannen en je signaleert veranderingen. Waar nodig bied je praktische hulp bij dagelijkse activiteiten zoals samen boodschappen doen, koken en het schoonmaken van de woning. Daarnaast ben je groepsbegeleider waarbij je tijdens gezamenlijke groepsmomenten, zoals eetmomenten, zorgt voor structuur en een prettige onderlinge sfeer. Ook lever je een bijdrage aan de administratie en rapportage. De basis is de vertrouwensband die je opbouwt met cliënten.

De begeleiding van cliënten staat voorop, maar ook is er veel ruimte om samen met het team invulling te geven aan het werk. Ieder teamlid is aandachtsfunctionaris van een onderwerp binnen de woonlocatie, waarbij je invulling geeft aan de inhoud ervan.

Jouw werkplek
Wanneer een cliënt op de locatie binnen komt, screenen wij diens praktische vaardigheden. We kijken naar hoe ver de cliënt is, zodat we onze begeleiding hier op kunnen afstemmen. Als woonbegeleider voer je deze screening uit. Ook ondersteun jij cliënten in het verder ontwikkelen van deze praktische vaardigheden. Daarnaast werk je samen met het team aan de andere levensgebieden (zoals financiën of sociale contacten) en het algehele welbevinden van de cliënt. Het streven in de begeleiding is dat de cliënt binnen 3 jaar klaar is om zoveel als mogelijk zelfstandig(er) deel te nemen aan de maatschappij. De bewoners vergroten hun zelfstandigheid en stromen uit naar een passende vervolgplek, bijvoorbeeld een eigen huurhuis of een andere woonvorm. Daarom zal het vinden en behouden van een dagbesteding (wanneer mogelijk voor minimaal twee dagdelen in de week) deel uit maken van de begeleiding. Voor de WLZ groep is het streven om de zelfstandigheid te trainen voor zover mogelijk en een zo aangenaam mogelijk leefklimaat te creëren.

Het team bestaat uit 7 à 8 collega’s. Daarvan zijn jij en vijf anderen woonbegeleiders, één persoonlijk begeleider en  één woon-zorgmedewerker/huishoudelijk medewerker. Je draagt er samen met het team zorg voor dat de afspraken nagekomen worden en je houdt zicht op de uitvoering van je eigen taken en die van je collega’s. Als woonbegeleider wordt je in de gelegenheid gesteld om je te ontwikkelen op een leuke plek waar voldoende ruimte is voor eigenheid.

 

Direct solliciteren >